CÔNG TY TNHH TM & SX TINH CHI, Tụ Điện Tinh Chi

Sản phẩm

TỤ NHỰA TRẮNG 400 V STANDARD KOREA

TỤ NHỰA TRẮNG 400 V STANDARD KOREA

Mã sp: TỤ NHỰA TRẮNG 400 V

TỤ NHÔM ĐIỆN LẠNH 450 V XUẤT XỨ STANDARD KOREA

TỤ NHÔM ĐIỆN LẠNH 450 V XUẤT XỨ STANDARD KOREA

Mã sp: TỤ NHÔM ĐIỆN LẠNH 450 V

TỤ QUẠT 450 V XUẤT XỨ TAIWAN

TỤ QUẠT 450 V XUẤT XỨ TAIWAN

Mã sp: TỤ QUẠT 450 V

TỤ NHỰA XÁM 450 V XUÁT XỨ STANDARD KOREA

TỤ NHỰA XÁM 450 V XUÁT XỨ STANDARD KOREA

Mã sp: TỤ NHỰA XÁM 450 V

TỤ NHƯA 450 V XÁC BÉ STANDARD KOREA

TỤ NHƯA 450 V XÁC BÉ STANDARD KOREA

Mã sp: TỤ NHƯA 450 V XÁC BÉ

TỤ NHÔM THÁI 330 V XUẤT XỨ THAILAND

TỤ NHÔM THÁI 330 V XUẤT XỨ THAILAND

Mã sp: TỤ NHÔM THÁI 330 V

TỤ NHÔM 450 V STANDARD KOREA

TỤ NHÔM 450 V STANDARD KOREA

Mã sp: TỤ NHÔM 450 V

TỤ NHÔM 400 V  STANDARD KOREA

TỤ NHÔM 400 V STANDARD KOREA

Mã sp: TỤ NHÔM 400 V

TỤ ĐỀ XUẤT XỨ TAIWAN

TỤ ĐỀ XUẤT XỨ TAIWAN

Mã sp: TỤ ĐỀ

TỤ ĐỀ KHỐI ĐÔNG TC 250V  STANDARD TAIWAN

TỤ ĐỀ KHỐI ĐÔNG TC 250V STANDARD TAIWAN

Mã sp: TỤ ĐỀ KHỐI ĐÔNG TC 250V

TỤ ĐỀ KHỞI ĐỘNG  ABC 125V XUẤT XỨ TAIWAN

TỤ ĐỀ KHỞI ĐỘNG ABC 125V XUẤT XỨ TAIWAN

Mã sp: TỤ ĐỀ KHỞI ĐỘNG ABC 125V

TỤ ĐỀ KHỞI ĐỘNG ABC 250V XUẤT XỨ TAIWAN

TỤ ĐỀ KHỞI ĐỘNG ABC 250V XUẤT XỨ TAIWAN

Mã sp: TỤ ĐỀ KHỞ ĐỘNG ABC 250V

back-to-top.png
Zalo
favebook